6.1.26 Úrazy: zlomenina stehenní kosti

Morbidita
muži ženy celkem
Věková skupina absolutně na 100 tis. obyv. absolutně na 100 tis. obyv. absolutně na 100 tis. obyv.
0 0 0 0 0 0 0
1 - 4 3 25,6 1 8,7 4 17,3
5 - 9 2 12,5 2 13 4 12,7
10 - 14 3 23,1 7 56,1 10 39,3
15 - 19 2 16,1 0 0 2 8,2
20 - 24 6 36,4 1 6,4 7 21,8
25 - 29 7 36,2 1 5,4 8 21,2
30 - 34 10 47,3 0 0 10 24,6
35 - 39 7 28 0 0 7 14,4
40 - 44 8 33,1 1 4,4 9 19,2
45 - 49 8 40,8 1 5,5 9 23,8
50 - 54 16 84,9 6 33 22 59,4
55 - 59 20 108 17 90,8 37 99,4
60 - 64 27 135,4 33 158,7 60 147,3
65 - 69 40 221,9 68 337,9 108 283,1
70 - 74 63 509,6 86 564,2 149 539,8
75 - 79 65 864,4 171 1 622,5 236 1 306,8
80 - 84 82 1 657,2 271 3 222,4 353 2 642,6
85 - 89 82 3 470,2 239 5 006,3 321 4 497,7
90 -94 32 5 306,8 123 7 176,2 155 6 689,7
95 + 2 3 174,6 13 6 467,7 15 5 681,8
Celkem 485 170,1 1 041 358,2 1 526 265,1

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)