6.1.26 Úrazy: zlomenina stehenní kosti

Zemřelí
muži ženy celkem
Věková skupina absolutně na 100 tis. obyv. absolutně na 100 tis. obyv. absolutně na 100 tis. obyv.
0 0 0 1 36,6 1 17,9
1 - 4 3 24,8 2 16,9 5 20,9
5 - 9 4 25,8 3 20,4 7 23,2
10 - 14 1 7,9 1 8,2 2 8
15 - 19 7 54,9 5 41,5 12 48,4
20 - 24 3 17,5 1 6,1 4 11,9
25 - 29 4 20,5 1 5,4 5 13,1
30 - 34 10 46,2 0 0 10 24
35 - 39 6 23,4 2 8,2 8 16
40 - 44 8 35 3 14,1 11 24,9
45 - 49 7 35,8 0 0 7 18,5
50 - 54 21 115,3 5 28,2 26 72,4
55 - 59 22 113,7 12 61,3 34 87,4
60 - 64 24 120,6 17 82,1 41 101
65 - 69 43 245,3 61 307 104 278,1
70 - 74 39 330,3 94 649,2 133 506
75 - 79 44 610,3 132 1 279,9 176 1 004,4
80 - 84 70 1 414,1 235 2 757,2 305 2 263,8
85 - 89 81 3 619,3 234 5 050,7 315 4 584,5
90 -94 28 5 204,5 119 7 327,6 147 6 799,3
95 + 8 13 559,3 20 10 362,7 28 11 111,1
Celkem 433 152,5 948 326,9 1 381 240,6

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)