6.1.26 Úrazy: zlomenina stehenní kosti

Morbidita
muži ženy celkem
Věková skupina absolutně na 100 tis. obyv. absolutně na 100 tis. obyv. absolutně na 100 tis. obyv.
0 2 25,8 0 0 2 13,2
1 - 4 9 29,9 3 10,5 12 20,5
5 - 9 7 19,4 3 8,7 10 14,2
10 - 14 7 25,5 5 19,1 12 22,4
15 - 19 6 25,8 1 4,5 7 15,4
20 - 24 4 14 1 3,4 5 8,7
25 - 29 1 2,3 3 6,9 4 4,6
30 - 34 3 5,6 2 3,8 5 4,7
35 - 39 9 14,7 4 6,8 13 10,8
40 - 44 12 19,8 8 14 20 17
45 - 49 14 31,7 4 9,5 18 20,8
50 - 54 12 29,6 9 22,1 21 25,8
55 - 59 43 129,5 38 108,5 81 118,7
60 - 64 75 207,9 61 147,2 136 175,5
65 - 69 107 312,5 124 293,6 231 302,1
70 - 74 142 476,8 249 625,2 391 561,7
75 - 79 128 787,8 351 1 516,1 479 1 215,8
80 - 84 184 1 823,2 478 2 791,1 662 2 432,2
85 - 89 197 3 063,8 689 5 409,0 886 4 622,3
90 -94 108 4 983,8 414 7 736,9 522 6 943,3
95 + 25 8 169,9 82 7 706,8 107 7 810,2
Celkem 1 095 175,2 2 529 382,3 3 624 281,7

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)