6.1.26 Úrazy: zlomenina stehenní kosti

Morbidita
muži ženy celkem
Věková skupina absolutně na 100 tis. obyv. absolutně na 100 tis. obyv. absolutně na 100 tis. obyv.
0 1 13,1 2 27,6 3 20,2
1 - 4 8 27 3 10,7 11 19
5 - 9 6 16,9 1 3 7 10,1
10 - 14 10 39,2 3 12,3 13 26,1
15 - 19 6 26,4 2 9,1 8 17,9
20 - 24 2 6,7 0 0 2 3,3
25 - 29 6 13,8 2 4,5 8 9,1
30 - 34 10 18,8 1 1,9 11 10,4
35 - 39 10 16 2 3,4 12 9,8
40 - 44 17 29,5 11 20,3 28 25,1
45 - 49 23 54,3 10 24,5 33 39,7
50 - 54 13 32,7 10 24,8 23 28,7
55 - 59 31 92,3 29 80,8 60 86,4
60 - 64 68 183,4 78 182,3 146 182,8
65 - 69 90 257 147 338,6 237 302,2
70 - 74 138 495,2 231 622,3 369 567,8
75 - 79 111 731,1 314 1 436,2 425 1 147,3
80 - 84 182 1 766,0 514 2 908,6 696 2 487,7
85 - 89 181 2 858,5 681 5 385,5 862 4 542,3
90 -94 111 5 344,2 445 8 391,5 556 7 533,9
95 + 12 4 838,7 87 9 731,5 99 8 669,0
Celkem 1 036 167,8 2 573 392,6 3 609 283,6

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)