6.1.26 Úrazy: zlomenina stehenní kosti

Morbidita
muži ženy celkem
Věková skupina absolutně na 100 tis. obyv. absolutně na 100 tis. obyv. absolutně na 100 tis. obyv.
0 1 13,2 0 0 1 6,8
1 - 4 15 51,1 6 21,5 21 36,7
5 - 9 6 17,5 1 3,1 7 10,5
10 - 14 4 16,6 1 4,4 5 10,7
15 - 19 2 8,9 2 9,1 4 9
20 - 24 5 15,8 0 0 5 7,8
25 - 29 6 13,6 1 2,3 7 7,9
30 - 34 15 28,1 2 3,8 17 16
35 - 39 12 18,9 3 5 15 12,1
40 - 44 16 29,4 6 11,8 22 20,9
45 - 49 17 41,2 4 10 21 25,8
50 - 54 20 51,6 6 15,2 26 33,3
55 - 59 34 98,3 28 74,6 62 85,9
60 - 64 52 137,5 66 151,2 118 144,8
65 - 69 113 318,8 127 287,3 240 301,3
70 - 74 99 378,2 199 578,6 298 492
75 - 79 83 577,3 276 1 311,1 359 1 013,3
80 - 84 183 1 716,2 566 3 080,4 749 2 579,5
85 - 89 176 2 855,3 660 5 293,1 836 4 486,7
90 -94 129 6 551,5 375 7 218,5 504 7 035,2
95 + 13 6 310,7 54 7 248,3 67 7 045,2
Celkem 1 001 163,5 2 383 366,4 3 384 268

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)