6.1.26 Úrazy: zlomenina stehenní kosti

Zemřelí
muži ženy celkem
Věková skupina absolutně na 100 tis. obyv. absolutně na 100 tis. obyv. absolutně na 100 tis. obyv.
0 2 27,3 1 14,4 3 21
1 - 4 9 30,6 1 3,6 10 17,5
5 - 9 8 25 2 6,5 10 16
10 - 14 9 39,1 6 27,7 15 33,6
15 - 19 8 35,5 5 22,7 13 29,1
20 - 24 5 15,1 0 0 5 7,5
25 - 29 5 11,1 2 4,5 7 7,8
30 - 34 15 27,5 1 1,9 16 14,8
35 - 39 16 25,3 3 5 19 15,3
40 - 44 20 39,5 7 14,7 27 27,5
45 - 49 17 41,2 12 29,8 29 35,6
50 - 54 27 73 13 34,4 40 53,5
55 - 59 61 169 37 93 98 129,2
60 - 64 66 173,1 68 154,2 134 163
65 - 69 94 263,4 156 349,6 250 311,3
70 - 74 78 320,4 177 559 255 455,3
75 - 79 116 830,5 299 1 435,4 415 1 192,6
80 - 84 214 1 933,7 579 3 026,3 793 2 625,9
85 - 89 197 3 277,9 662 5 337,0 859 4 664,9
90 -94 87 4 833,3 364 7 319,5 451 6 658,8
95 + 11 6 077,3 63 9 890,1 74 9 046,5
Celkem 1 065 175,6 2 458 381,3 3 523 281,6

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)