6.1.26 Úrazy: zlomenina stehenní kosti

Morbidita
muži ženy celkem
Věková skupina absolutně na 100 tis. obyv. absolutně na 100 tis. obyv. absolutně na 100 tis. obyv.
0 0 0 0 0 0 0
1 - 4 8 73,2 2 19,2 10 46,8
5 - 9 2 13,7 4 28,7 6 21
10 - 14 5 38 0 0 5 19,7
15 - 19 5 40,8 2 17,4 7 29,4
20 - 24 2 14 0 0 2 7,2
25 - 29 1 5,8 0 0 1 3
30 - 34 5 28,1 0 0 5 14,7
35 - 39 5 24,5 4 21,4 9 23
40 - 44 11 47,6 4 18,6 15 33,7
45 - 49 14 78,5 4 23,4 18 51,6
50 - 54 10 60,1 7 42,6 17 51,4
55 - 59 23 150,9 12 78,3 35 114,5
60 - 64 28 162,5 32 175,5 60 169,2
65 - 69 55 347,6 72 403 127 376,9
70 - 74 81 684,9 118 790,4 199 743,8
75 - 79 58 822,5 140 1 377,4 198 1 150,1
80 - 84 84 1 928,8 275 3 556,6 359 2 970,1
85 - 89 70 2 921,5 252 5 123,0 322 4 401,9
90 -94 52 7 831,3 112 6 492,8 164 6 864,8
95 + 7 8 536,6 29 9 006,2 36 8 910,9
Celkem 526 205,6 1 069 409 1 595 308,4

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)