6.1.26 Úrazy: zlomenina stehenní kosti

Morbidita
muži ženy celkem
Věková skupina absolutně na 100 tis. obyv. absolutně na 100 tis. obyv. absolutně na 100 tis. obyv.
0 0 0 1 38,1 1 18,5
1 - 4 4 36,9 3 28,8 7 32,9
5 - 9 2 13,6 1 7,1 3 10,5
10 - 14 7 55,1 1 8,5 8 32,7
15 - 19 4 32,4 0 0 4 16,7
20 - 24 7 46 0 0 7 23,9
25 - 29 4 23 0 0 4 11,9
30 - 34 10 55,7 0 0 10 29,2
35 - 39 6 28 0 0 6 14,6
40 - 44 9 40,2 1 4,8 10 23,1
45 - 49 10 58,1 3 18,2 13 38,6
50 - 54 9 54,4 6 36,7 15 45,6
55 - 59 15 95,2 16 100,9 31 98,1
60 - 64 40 229,7 30 161,2 70 194,3
65 - 69 73 459,8 75 419,4 148 438,4
70 - 74 69 632,2 74 532,6 143 576,5
75 - 79 62 932,5 176 1 783,0 238 1 440,7
80 - 84 96 2 163,6 255 3 249,2 351 2 857,1
85 - 89 66 2 863,3 237 5 023,3 303 4 314,4
90 -94 30 4 854,4 108 6 467,1 138 6 031,5
95 + 7 9 589,0 18 6 293,7 25 6 963,8
Celkem 530 207,5 1 005 384,9 1 535 297,2

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)