6.1.26 Úrazy: zlomenina stehenní kosti

Morbidita
muži ženy celkem
Věková skupina absolutně na 100 tis. obyv. absolutně na 100 tis. obyv. absolutně na 100 tis. obyv.
0 2 72,9 0 0 2 37,4
1 - 4 2 18,2 3 28,5 5 23,3
5 - 9 4 27,6 1 7,3 5 17,7
10 - 14 2 16,1 1 8,7 3 12,6
15 - 19 2 16 0 0 2 8,3
20 - 24 4 24,9 0 0 4 12,9
25 - 29 1 5,7 0 0 1 3
30 - 34 3 16,5 1 6 4 11,5
35 - 39 5 22,4 6 29,1 11 25,6
40 - 44 5 23,4 6 29,9 11 26,6
45 - 49 9 53,4 2 12,3 11 33,3
50 - 54 16 98 4 24,9 20 61,8
55 - 59 17 103,8 20 120,6 37 112,2
60 - 64 32 183,2 22 117,1 54 149
65 - 69 63 405,2 48 272,2 111 334,5
70 - 74 60 583,3 92 698,3 152 647,9
75 - 79 65 1 023,3 147 1 532,0 212 1 329,4
80 - 84 78 1 720,7 294 3 690,2 372 2 976,0
85 - 89 62 2 775,3 262 5 755,7 324 4 774,5
90 -94 38 6 773,6 118 7 293,0 156 7 159,2
95 + 5 7 692,3 16 6 666,7 21 6 885,2
Celkem 475 186,2 1 043 399,5 1 518 294

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)