6.1.26 Úrazy: zlomenina stehenní kosti

Zemřelí
muži ženy celkem
Věková skupina absolutně na 100 tis. obyv. absolutně na 100 tis. obyv. absolutně na 100 tis. obyv.
0 0 0 0 0 0 0
1 - 4 2 17,9 4 37,2 6 27,3
5 - 9 5 35,4 1 7,5 6 21,9
10 - 14 4 32,5 0 0 4 16,9
15 - 19 10 78,4 1 8,4 11 44,5
20 - 24 2 12 1 6,4 3 9,3
25 - 29 2 11,3 0 0 2 5,8
30 - 34 4 21,3 1 5,9 5 13,9
35 - 39 6 26 1 4,7 7 15,8
40 - 44 5 24,8 1 5,3 6 15,3
45 - 49 8 47,8 1 6,1 9 27,3
50 - 54 25 157,3 13 83 38 120,4
55 - 59 22 128,7 15 86,1 37 107,2
60 - 64 32 183,2 32 171 64 176,9
65 - 69 62 414,3 52 302,3 114 354,4
70 - 74 44 446,4 105 830,6 149 662,3
75 - 79 68 1 097,8 170 1 799,3 238 1 521,5
80 - 84 74 1 618,5 229 2 851,8 303 2 404,4
85 - 89 94 4 402,8 276 6 272,7 370 5 661,8
90 -94 25 4 854,4 130 8 354,8 155 7 484,3
95 + 7 12 727,3 26 13 131,3 33 13 043,5
Celkem 501 196,6 1 059 405,4 1 560 302,3

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)