6.1.26 Úrazy: zlomenina stehenní kosti

Morbidita
muži ženy celkem
Věková skupina absolutně na 100 tis. obyv. absolutně na 100 tis. obyv. absolutně na 100 tis. obyv.
0 1 29,3 0 0 1 15
1 - 4 3 22,8 1 8 4 15,6
5 - 9 1 5,7 2 11,9 3 8,8
10 - 14 1 6,4 5 33,3 6 19,5
15 - 19 3 20,7 0 0 3 10,7
20 - 24 3 17,9 0 0 3 9,1
25 - 29 12 57,1 0 0 12 29,2
30 - 34 4 18,9 1 5 5 12,2
35 - 39 10 40,2 3 12,9 13 27,1
40 - 44 7 24,9 4 15,1 11 20,1
45 - 49 24 110,7 5 23,8 29 67,9
50 - 54 26 123,7 9 44 35 84,4
55 - 59 33 171,4 30 153,2 63 162,3
60 - 64 61 291,8 45 198,9 106 243,5
65 - 69 77 398,4 92 406,4 169 402,7
70 - 74 98 696,3 178 946,5 276 839,4
75 - 79 113 1 281,9 274 2 075,1 387 1 757,6
80 - 84 111 2 176,5 318 3 434,5 429 2 987,7
85 - 89 130 4 729,0 364 6 057,6 494 5 640,6
90 -94 66 8 650,1 223 9 393,4 289 9 212,6
95 + 15 14 563,1 55 12 443,4 70 12 844,0
Celkem 799 258 1 609 497,6 2 408 380,3

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)