6.1.26 Úrazy: zlomenina stehenní kosti

Morbidita
muži ženy celkem
Věková skupina absolutně na 100 tis. obyv. absolutně na 100 tis. obyv. absolutně na 100 tis. obyv.
0 0 0 1 31,7 1 15,2
1 - 4 4 30,8 5 40,4 9 35,5
5 - 9 6 33,9 1 5,9 7 20,1
10 - 14 2 13,2 3 20,7 5 16,9
15 - 19 5 34,7 0 0 5 17,8
20 - 24 9 50,2 0 0 9 25,6
25 - 29 3 14,2 2 9,8 5 12
30 - 34 8 37,2 3 14,8 11 26,3
35 - 39 1 3,8 0 0 1 2
40 - 44 9 32,9 6 23,3 15 28,2
45 - 49 10 47,5 5 24,3 15 36
50 - 54 22 105,4 12 58,9 34 82,5
55 - 59 31 156,5 17 83,8 48 119,7
60 - 64 81 383,1 51 222,1 132 299,3
65 - 69 84 435,2 96 420,7 180 427,4
70 - 74 109 829,4 142 802,5 251 814
75 - 79 119 1 423,6 220 1 739,4 339 1 613,7
80 - 84 125 2 443,8 391 4 159,1 516 3 554,7
85 - 89 105 3 980,3 387 6 614,3 492 5 795,7
90 -94 38 5 019,8 201 8 671,3 239 7 772,4
95 + 7 8 139,5 37 9 610,4 44 9 341,8
Celkem 778 251 1 580 487,5 2 358 371,9

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)