6.1.26 Úrazy: zlomenina stehenní kosti

Morbidita
muži ženy celkem
Věková skupina absolutně na 100 tis. obyv. absolutně na 100 tis. obyv. absolutně na 100 tis. obyv.
0 0 0 2 64,5 2 31,2
1 - 4 4 30,7 2 16 6 23,5
5 - 9 1 5,7 3 17,7 4 11,6
10 - 14 3 20,3 0 0 3 10,4
15 - 19 5 34,6 2 14,5 7 24,8
20 - 24 15 77,7 7 37,8 22 58,2
25 - 29 7 32,9 0 0 7 16,8
30 - 34 5 22,7 2 9,6 7 16,3
35 - 39 4 14,6 2 7,9 6 11,3
40 - 44 6 23 1 4 7 13,8
45 - 49 19 90,4 2 9,8 21 50,8
50 - 54 17 82,4 14 69,3 31 75,9
55 - 59 48 234,9 21 99,4 69 166
60 - 64 75 352,3 44 190,4 119 268,1
65 - 69 94 500,9 114 507 208 504,2
70 - 74 90 711,1 182 1 071,6 272 917,7
75 - 79 79 999,5 273 2 252,1 352 1 757,7
80 - 84 144 2 784,2 390 4 080,4 534 3 625,3
85 - 89 127 5 023,7 361 6 255,4 488 5 880,2
90 -94 63 8 583,1 205 9 326,7 268 9 140,5
95 + 2 2 816,9 21 6 774,2 23 6 036,7
Celkem 808 260,3 1 648 507,6 2 456 386,7

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)