6.1.26 Úrazy: zlomenina stehenní kosti

Zemřelí
muži ženy celkem
Věková skupina absolutně na 100 tis. obyv. absolutně na 100 tis. obyv. absolutně na 100 tis. obyv.
0 0 0 1 32,6 1 15,8
1 - 4 2 15 0 0 2 7,6
5 - 9 2 11,7 3 18,2 5 14,9
10 - 14 0 0 0 0 0 0
15 - 19 3 20,2 0 0 3 10,3
20 - 24 11 54,1 0 0 11 27,6
25 - 29 7 32,7 3 14,6 10 23,8
30 - 34 11 48,2 2 9,3 13 29,3
35 - 39 10 35,3 0 0 10 18,2
40 - 44 8 32,6 5 21,3 13 27,1
45 - 49 18 84,8 3 14,8 21 50,6
50 - 54 14 69,3 8 40,2 22 54,9
55 - 59 51 240,9 16 72,6 67 155,1
60 - 64 69 324,5 45 193,9 114 256,4
65 - 69 75 415,2 94 429,6 169 423,1
70 - 74 67 544,3 152 924,7 219 761,8
75 - 79 82 1 081,5 211 1 789,8 293 1 512,6
80 - 84 113 2 162,7 404 4 179,6 517 3 471,9
85 - 89 100 4 081,6 400 7 069,6 500 6 166,7
90 -94 46 6 628,2 182 8 737,4 228 8 210,3
95 + 3 4 761,9 29 11 553,8 32 10 191,1
Celkem 692 222,6 1 558 479 2 250 353,7

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)