6.1.26 Úrazy: zlomenina stehenní kosti

Morbidita
muži ženy celkem
Věková skupina absolutně na 100 tis. obyv. absolutně na 100 tis. obyv. absolutně na 100 tis. obyv.
0 2 32,3 2 34,6 4 33,4
1 - 4 19 78,5 1 4,4 20 42,4
5 - 9 11 33,7 7 22,5 18 28,2
10 - 14 6 19,9 1 3,5 7 11,9
15 - 19 7 25 1 3,7 8 14,6
20 - 24 4 11,9 0 0 4 6,1
25 - 29 6 14,3 3 7,6 9 11,1
30 - 34 8 19,1 1 2,6 9 11,2
35 - 39 10 22 2 4,8 12 13,7
40 - 44 34 66,3 4 8,2 38 38
45 - 49 26 60,1 8 19,4 34 40,2
50 - 54 56 128,4 26 61,6 82 95,6
55 - 59 86 225,7 44 114,6 130 169,9
60 - 64 133 341,3 98 228,3 231 282,1
65 - 69 185 519,1 187 431,1 372 470,8
70 - 74 217 853,8 264 744,9 481 790,4
75 - 79 233 1 357,3 453 1 757,9 686 1 597,7
80 - 84 195 2 188,6 586 3 697,4 781 3 154,4
85 - 89 159 3 603,0 650 6 278,4 809 5 478,8
90 -94 61 5 299,7 273 6 920,2 334 6 554,2
95 + 10 6 535,9 43 6 022,4 53 6 113,0
Celkem 1 468 248 2 654 431,2 4 122 341,4

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)