6.1.26 Úrazy: zlomenina stehenní kosti

Morbidita
muži ženy celkem
Věková skupina absolutně na 100 tis. obyv. absolutně na 100 tis. obyv. absolutně na 100 tis. obyv.
0 0 0 0 0 0 0
1 - 4 6 25 7 30,6 13 27,7
5 - 9 10 30,1 1 3,1 11 16,9
10 - 14 4 13,7 4 14,4 8 14,1
15 - 19 8 28,3 3 11,1 11 19,9
20 - 24 13 36,3 0 0 13 18,6
25 - 29 8 18,8 1 2,5 9 10,9
30 - 34 19 45,4 2 5,2 21 26,2
35 - 39 21 44 0 0 21 22,9
40 - 44 22 43,5 11 22,9 33 33,5
45 - 49 18 42,1 2 4,9 20 24
50 - 54 71 163,8 25 59,4 96 112,4
55 - 59 70 180,6 53 134,2 123 157,2
60 - 64 122 310 133 304,7 255 307,2
65 - 69 138 391,3 186 430,6 324 413
70 - 74 189 773,1 257 753,7 446 761,8
75 - 79 197 1 214,8 368 1 523,2 565 1 399,3
80 - 84 159 1 803,3 582 3 630,9 741 2 982,4
85 - 89 153 3 668,2 658 6 445,9 811 5 640,2
90 -94 84 7 400,9 295 7 581,6 379 7 540,8
95 + 15 11 450,4 69 12 000,0 84 11 898,0
Celkem 1 327 223,5 2 657 430,1 3 984 328,9

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)