6.1.26 Úrazy: zlomenina stehenní kosti

Morbidita
muži ženy celkem
Věková skupina absolutně na 100 tis. obyv. absolutně na 100 tis. obyv. absolutně na 100 tis. obyv.
0 0 0 1 17,3 1 8,4
1 - 4 10 41,2 2 8,7 12 25,4
5 - 9 7 21,1 3 9,4 10 15,4
10 - 14 7 24,5 5 18,4 12 21,5
15 - 19 10 34,8 0 0 10 17,8
20 - 24 5 13,1 1 2,7 6 8
25 - 29 13 30,4 1 2,5 14 16,9
30 - 34 12 28,4 5 13 17 21,1
35 - 39 14 28,2 2 4,3 16 16,7
40 - 44 17 34,5 7 14,9 24 24,9
45 - 49 40 93,5 11 27 51 61
50 - 54 40 93,8 20 48,4 60 71,4
55 - 59 86 217,3 51 124,6 137 170,2
60 - 64 133 334,4 86 194,1 219 260,4
65 - 69 165 484,2 123 292,8 288 378,5
70 - 74 173 708,8 309 915,4 482 828,7
75 - 79 194 1 289,0 391 1 744,8 585 1 561,7
80 - 84 154 1 767,5 613 3 752,0 767 3 061,8
85 - 89 177 4 477,6 586 5 858,2 763 5 467,2
90 -94 81 7 465,4 318 8 348,6 399 8 152,8
95 + 7 6 034,5 40 8 403,4 47 7 939,2
Celkem 1 345 226 2 575 415,4 3 920 322,6

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)