6.1.26 Úrazy: zlomenina stehenní kosti

Zemřelí
muži ženy celkem
Věková skupina absolutně na 100 tis. obyv. absolutně na 100 tis. obyv. absolutně na 100 tis. obyv.
0 1 16,8 0 0 1 8,5
1 - 4 7 28 2 8,4 9 18,4
5 - 9 6 18,4 0 0 6 9,4
10 - 14 11 38,9 10 37,3 21 38,1
15 - 19 7 23,5 0 0 7 12
20 - 24 6 14,9 0 0 6 7,6
25 - 29 7 16,3 1 2,5 8 9,6
30 - 34 13 30 0 0 13 15,7
35 - 39 26 50,7 6 12,5 32 32,2
40 - 44 18 37,9 4 8,8 22 23,7
45 - 49 42 96,5 9 21,7 51 59,9
50 - 54 47 113,6 18 44,9 65 79,8
55 - 59 63 155,1 53 124,6 116 139,5
60 - 64 96 239,8 106 236,4 202 238
65 - 69 158 481,2 135 330,8 293 397,8
70 - 74 132 544,7 240 722,1 372 647,3
75 - 79 161 1 137,3 368 1 745,5 529 1 501,2
80 - 84 220 2 539,5 702 4 224,1 922 3 646,9
85 - 89 154 4 112,1 550 5 585,5 704 5 179,5
90 -94 97 9 519,1 281 7 715,5 378 8 109,8
95 + 3 2 912,6 29 6 904,8 32 6 118,5
Celkem 1 275 213,4 2 514 403,9 3 789 310,6

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)