6.1.26 Úrazy: zlomenina stehenní kosti

Morbidita
muži ženy celkem
Věková skupina absolutně na 100 tis. obyv. absolutně na 100 tis. obyv. absolutně na 100 tis. obyv.
0 1 40,1 0 0 1 20,8
1 - 4 2 20,9 1 11,1 3 16,2
5 - 9 4 30,9 3 24,1 7 27,5
10 - 14 2 17,8 3 28 5 22,8
15 - 19 5 48 4 40,5 9 44,3
20 - 24 6 50,5 0 0 6 26,1
25 - 29 4 27,8 0 0 4 14,2
30 - 34 4 26,7 1 7,1 5 17,2
35 - 39 3 17,2 1 6,1 4 11,9
40 - 44 18 89,9 2 10,5 20 51,2
45 - 49 4 25,9 6 40,5 10 33,1
50 - 54 14 98,9 4 28,5 18 63,9
55 - 59 24 196,4 4 32 28 113,2
60 - 64 38 273,2 23 151,7 61 209,9
65 - 69 52 358,7 59 351,8 111 355
70 - 74 56 544,5 88 678,8 144 619,4
75 - 79 56 1 005,9 138 1 689,7 194 1 412,6
80 - 84 60 1 936,7 185 3 343,6 245 2 838,6
85 - 89 49 2 906,3 235 6 419,0 284 5 311,4
90 -94 32 6 425,7 163 10 550,2 195 9 544,8
95 + 2 3 389,8 15 5 494,5 17 5 120,5
Celkem 436 201,1 935 417,2 1 371 310,9

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)