6.1.26 Úrazy: zlomenina stehenní kosti

Morbidita
muži ženy celkem
Věková skupina absolutně na 100 tis. obyv. absolutně na 100 tis. obyv. absolutně na 100 tis. obyv.
0 0 0 1 43 1 20,9
1 - 4 2 21,2 0 0 2 10,9
5 - 9 5 38,3 1 7,9 6 23,4
10 - 14 0 0 1 9,7 1 4,7
15 - 19 5 48,2 0 0 5 24,7
20 - 24 3 23,8 0 0 3 12,3
25 - 29 3 20,7 0 0 3 10,5
30 - 34 6 39,7 0 0 6 20,4
35 - 39 7 38,4 4 23,3 11 31,1
40 - 44 4 20,6 0 0 4 10,5
45 - 49 5 33,7 10 70,2 15 51,6
50 - 54 15 107,5 9 64,9 24 86,3
55 - 59 9 71,7 18 138,8 27 105,8
60 - 64 30 208,9 46 291,6 76 252,2
65 - 69 52 355,1 69 408,5 121 383,7
70 - 74 60 647 98 831 158 750
75 - 79 44 843,7 113 1 466,4 157 1 215,1
80 - 84 38 1 205,2 214 3 818,7 252 2 877,7
85 - 89 63 3 937,5 261 7 107,8 324 6 145,7
90 -94 26 5 327,9 143 9 383,2 169 8 399,6
95 + 2 4 081,6 16 7 441,9 18 6 818,2
Celkem 379 175,3 1 004 448,3 1 383 314,2

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)