6.1.26 Úrazy: zlomenina stehenní kosti

Morbidita
muži ženy celkem
Věková skupina absolutně na 100 tis. obyv. absolutně na 100 tis. obyv. absolutně na 100 tis. obyv.
0 0 0 0 0 0 0
1 - 4 3 31,5 3 33,1 6 32,3
5 - 9 3 23,4 1 8,1 4 15,9
10 - 14 2 18,7 0 0 2 9,6
15 - 19 2 19,2 1 10,1 3 14,8
20 - 24 4 30,2 0 0 4 15,6
25 - 29 8 54,7 2 14,3 10 35
30 - 34 2 13,1 0 0 2 6,7
35 - 39 13 68,1 2 11,1 15 40,5
40 - 44 9 48,3 6 33,6 15 41,1
45 - 49 10 69,1 4 28,7 14 49,3
50 - 54 6 44,1 3 22,1 9 33,2
55 - 59 27 207,2 8 59,1 35 131,7
60 - 64 33 222,4 29 177,4 62 198,8
65 - 69 47 328,9 61 371,2 108 351,5
70 - 74 46 532,7 101 913,7 147 746,6
75 - 79 30 618,7 142 1 944,1 172 1 415,3
80 - 84 52 1 621,5 214 3 750,4 266 2 984,4
85 - 89 67 4 393,4 241 6 524,1 308 5 901,5
90 -94 27 5 921,1 133 9 166,1 160 8 390,1
95 + 8 18 604,7 15 8 823,5 23 10 798,1
Celkem 399 185 966 432,2 1 365 310,8

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)