6.1.26 Úrazy: zlomenina stehenní kosti

Zemřelí
muži ženy celkem
Věková skupina absolutně na 100 tis. obyv. absolutně na 100 tis. obyv. absolutně na 100 tis. obyv.
0 0 0 1 46,2 1 22,3
1 - 4 3 30,3 3 31,9 6 31,1
5 - 9 1 8,1 1 8,4 2 8,3
10 - 14 3 28,3 0 0 3 14,6
15 - 19 2 19 1 9,9 3 14,6
20 - 24 4 29 1 7,6 5 18,6
25 - 29 4 27,1 1 7,1 5 17,4
30 - 34 5 31,5 1 6,7 6 19,4
35 - 39 13 65,9 1 5,4 14 36,4
40 - 44 14 79,5 2 11,9 16 46,4
45 - 49 12 83,6 7 50,1 19 67,1
50 - 54 11 83,9 7 53,5 18 68,7
55 - 59 18 132,3 13 91,2 31 111,3
60 - 64 44 288,8 32 190,3 76 237,1
65 - 69 51 372,4 59 376 110 374,3
70 - 74 44 542,5 80 757,6 124 664,1
75 - 79 47 1 018,6 127 1 815,6 174 1 498,8
80 - 84 87 2 712,0 236 4 047,3 323 3 573,4
85 - 89 73 4 935,8 253 6 812,1 326 6 277,7
90 -94 27 6 206,9 131 9 710,9 158 8 856,5
95 + 1 2 702,7 14 9 929,1 15 8 427,0
Celkem 464 215,5 971 434,4 1 435 327

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)