6.1.26 Úrazy: zlomenina stehenní kosti

Morbidita
muži ženy celkem
Věková skupina absolutně na 100 tis. obyv. absolutně na 100 tis. obyv. absolutně na 100 tis. obyv.
0 0 0 0 0 0 0
1 - 4 0 0 0 0 0 0
5 - 9 1 12,1 0 0 1 6,2
10 - 14 1 13,3 0 0 1 6,9
15 - 19 2 29 0 0 2 14,8
20 - 24 1 12,7 1 13,5 2 13,1
25 - 29 0 0 1 11 1 5,3
30 - 34 4 39,9 1 10,8 5 26
35 - 39 3 27,3 0 0 3 14
40 - 44 2 15,4 7 55,4 9 35,2
45 - 49 9 82,6 3 29,2 12 56,7
50 - 54 10 95,4 6 59,7 16 78
55 - 59 15 162,5 9 97,1 24 129,8
60 - 64 16 157 18 168,6 34 163
65 - 69 22 226,9 48 432 70 336,4
70 - 74 24 368,5 58 691 82 550,1
75 - 79 37 898,5 88 1 436,5 125 1 220,2
80 - 84 39 1 728,7 131 3 394,7 170 2 780,0
85 - 89 34 2 982,5 120 5 359,5 154 4 557,6
90 -94 9 3 629,0 72 8 323,7 81 7 277,6
95 + 0 0 22 16 793,9 22 11 518,3
Celkem 229 156,6 585 390,3 814 274,9

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)