6.1.26 Úrazy: zlomenina stehenní kosti

Morbidita
muži ženy celkem
Věková skupina absolutně na 100 tis. obyv. absolutně na 100 tis. obyv. absolutně na 100 tis. obyv.
0 0 0 0 0 0 0
1 - 4 3 52,1 1 18,5 4 35,8
5 - 9 0 0 1 12,4 1 6
10 - 14 3 41,4 0 0 3 21,6
15 - 19 1 14,6 0 0 1 7,4
20 - 24 0 0 1 12,7 1 6,1
25 - 29 0 0 0 0 0 0
30 - 34 1 9,9 1 10,8 2 10,3
35 - 39 3 26 2 18,1 5 22,2
40 - 44 2 15,6 0 0 2 7,9
45 - 49 3 28,3 0 0 3 14,5
50 - 54 12 115,3 10 100,7 22 108,2
55 - 59 23 241,4 10 103,8 33 172,2
60 - 64 21 202,7 23 211,3 44 207,1
65 - 69 20 208 39 347,4 59 283,1
70 - 74 34 561,8 77 989,2 111 802,3
75 - 79 42 1 073,3 95 1 595,6 137 1 388,5
80 - 84 33 1 460,8 142 3 757,6 175 2 898,3
85 - 89 44 4 162,7 130 5 936,1 174 5 358,8
90 -94 14 5 555,6 63 7 385,7 77 6 968,3
95 + 2 3 921,6 16 14 545,5 18 11 180,1
Celkem 261 177,8 611 406 872 293,3

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)