6.1.26 Úrazy: zlomenina stehenní kosti

Morbidita
muži ženy celkem
Věková skupina absolutně na 100 tis. obyv. absolutně na 100 tis. obyv. absolutně na 100 tis. obyv.
0 0 0 1 76,2 1 36,6
1 - 4 1 16,9 0 0 1 8,7
5 - 9 0 0 1 12,5 1 6
10 - 14 1 14,2 0 0 1 7,3
15 - 19 3 43,2 0 0 3 22,1
20 - 24 2 22,1 0 0 2 11,4
25 - 29 2 19,6 0 0 2 10,1
30 - 34 2 19,7 0 0 2 10,2
35 - 39 1 8,2 0 0 1 4,2
40 - 44 2 16 3 25,1 5 20,4
45 - 49 5 47,6 1 10 6 29,2
50 - 54 8 78,1 4 41 12 60
55 - 59 11 111,6 17 169,3 28 140,7
60 - 64 15 142,5 30 268,6 45 207,4
65 - 69 29 312,7 38 350,1 67 332,9
70 - 74 22 377,6 52 686,8 74 552,4
75 - 79 37 999,7 93 1 644,6 130 1 389,5
80 - 84 42 1 864,2 88 2 364,3 130 2 175,7
85 - 89 36 3 738,3 130 6 004,6 166 5 306,9
90 -94 9 3 474,9 60 7 335,0 69 6 406,7
95 + 2 5 882,4 3 3 658,5 5 4 310,3
Celkem 230 156 521 344,9 751 251,6

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)