6.1.26 Úrazy: zlomenina stehenní kosti

Zemřelí
muži ženy celkem
Věková skupina absolutně na 100 tis. obyv. absolutně na 100 tis. obyv. absolutně na 100 tis. obyv.
0 0 0 1 74,8 1 36
1 - 4 2 32,1 0 0 2 16,5
5 - 9 6 72,7 0 0 6 37,5
10 - 14 0 0 1 15,2 1 7,4
15 - 19 1 13,9 0 0 1 7,1
20 - 24 2 21 0 0 2 10,8
25 - 29 8 77,2 1 10,4 9 44,9
30 - 34 4 38,4 0 0 4 19,9
35 - 39 1 7,8 2 16,1 3 11,9
40 - 44 0 0 0 0 0 0
45 - 49 2 18,9 2 19,9 4 19,4
50 - 54 2 20,1 2 20,9 4 20,5
55 - 59 7 68,3 11 105,7 18 87,2
60 - 64 16 150,3 19 166,2 35 158,5
65 - 69 35 394,6 17 164,1 52 270,4
70 - 74 28 491,3 53 706,4 81 613,5
75 - 79 27 768,8 77 1 433,1 104 1 170,5
80 - 84 37 1 665,9 125 3 397,7 162 2 745,8
85 - 89 18 2 069,0 127 5 807,0 145 4 743,2
90 -94 13 5 138,3 60 8 000,0 73 7 278,2
95 + 0 0 4 5 882,4 4 4 444,4
Celkem 209 141,2 502 330,6 711 237,1

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)