6.1.26 Úrazy: zlomenina stehenní kosti

Morbidita
muži ženy celkem
Věková skupina absolutně na 100 tis. obyv. absolutně na 100 tis. obyv. absolutně na 100 tis. obyv.
0 0 0 1 15,4 1 7,5
1 - 4 8 30,6 1 4 9 17,6
5 - 9 5 15,2 2 6,3 7 10,9
10 - 14 8 28,3 2 7,5 10 18,2
15 - 19 7 27,7 1 4,2 8 16,3
20 - 24 7 23,1 1 3,4 8 13,4
25 - 29 14 35,9 3 8 17 22,2
30 - 34 4 9,1 1 2,4 5 5,9
35 - 39 12 24,6 4 8,7 16 16,8
40 - 44 11 21,1 3 6,1 14 13,8
45 - 49 13 31,9 11 28,6 24 30,3
50 - 54 55 141,2 9 24 64 83,7
55 - 59 59 169,8 32 91,7 91 130,7
60 - 64 67 179,9 71 175,7 138 177,7
65 - 69 102 302,8 122 305,9 224 304,5
70 - 74 158 589,9 234 671,9 392 636,3
75 - 79 130 797 339 1 402,0 469 1 158,3
80 - 84 131 1 381,6 486 2 863,0 617 2 332,1
85 - 89 168 3 265,9 552 4 674,4 720 4 247,0
90 -94 81 5 136,3 317 6 753,3 398 6 346,7
95 + 22 8 560,3 57 6 006,3 79 6 550,6
Celkem 1 062 183,5 2 249 373,7 3 311 280,5

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)