6.1.26 Úrazy: zlomenina stehenní kosti

Morbidita
muži ženy celkem
Věková skupina absolutně na 100 tis. obyv. absolutně na 100 tis. obyv. absolutně na 100 tis. obyv.
0 0 0 0 0 0 0
1 - 4 8 31 0 0 8 15,9
5 - 9 5 15,2 3 9,5 8 12,4
10 - 14 3 11 3 11,7 6 11,3
15 - 19 3 11,9 1 4,2 4 8,2
20 - 24 8 24,7 0 0 8 12,6
25 - 29 6 15,3 0 0 6 7,8
30 - 34 7 15,7 0 0 7 8,1
35 - 39 13 25,8 1 2,1 14 14,3
40 - 44 8 15,9 6 12,6 14 14,3
45 - 49 18 45,3 8 21,3 26 33,6
50 - 54 23 59,7 14 37,5 37 48,8
55 - 59 37 103,6 29 80,1 66 91,8
60 - 64 91 242,7 62 151,9 153 195,4
65 - 69 114 337,8 99 245,1 213 287,3
70 - 74 123 486,2 222 674,9 345 592,8
75 - 79 150 977,9 288 1 254,6 438 1 143,8
80 - 84 158 1 658,1 506 2 945,6 664 2 486,2
85 - 89 139 2 755,7 560 4 800,3 699 4 183,1
90 -94 71 4 711,3 305 6 620,4 376 6 149,8
95 + 15 6 756,8 46 5 771,6 61 5 986,3
Celkem 1 000 173,4 2 153 358,6 3 153 267,9

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)