6.1.26 Úrazy: zlomenina stehenní kosti

Morbidita
muži ženy celkem
Věková skupina absolutně na 100 tis. obyv. absolutně na 100 tis. obyv. absolutně na 100 tis. obyv.
0 1 15,2 1 16 2 15,6
1 - 4 10 38,9 3 12,2 13 25,9
5 - 9 4 12,4 0 0 4 6,3
10 - 14 4 15,2 4 16,1 8 15,6
15 - 19 5 19,7 1 4,1 6 12,1
20 - 24 5 14,5 1 3 6 8,9
25 - 29 5 12,6 2 5,2 7 9
30 - 34 7 15,6 1 2,4 8 9,2
35 - 39 10 19,2 5 10,2 15 14,8
40 - 44 20 41,6 2 4,4 22 23,5
45 - 49 48 122,2 2 5,4 50 65,4
50 - 54 25 66,2 13 35,5 38 51
55 - 59 52 141,1 27 71,6 79 105,9
60 - 64 85 227 73 177,9 158 201,4
65 - 69 84 251,8 156 388,6 240 326,5
70 - 74 135 558 246 781 381 684,1
75 - 79 124 859,7 295 1 349,2 419 1 154,7
80 - 84 208 2 173,0 443 2 527,1 651 2 402,0
85 - 89 140 2 868,3 627 5 491,3 767 4 705,8
90 -94 80 5 540,2 340 7 579,1 420 7 082,6
95 + 9 4 864,9 41 6 101,2 50 5 834,3
Celkem 1 061 184,6 2 283 381,2 3 344 284,9

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)