6.1.26 Úrazy: zlomenina stehenní kosti

Zemřelí
muži ženy celkem
Věková skupina absolutně na 100 tis. obyv. absolutně na 100 tis. obyv. absolutně na 100 tis. obyv.
0 0 0 0 0 0 0
1 - 4 10 38,5 4 16,1 14 27,5
5 - 9 7 22,5 1 3,4 8 13,1
10 - 14 5 19,5 4 16,5 9 18,1
15 - 19 6 23 4 16 10 19,6
20 - 24 3 8,3 4 11,6 7 9,9
25 - 29 3 7,4 1 2,6 4 5,1
30 - 34 5 11 1 2,3 6 6,8
35 - 39 5 9,4 3 6 8 7,7
40 - 44 10 22 6 13,9 16 18,1
45 - 49 28 71 5 13,4 33 43
50 - 54 36 98,1 23 64,5 59 81,5
55 - 59 51 134,4 28 71,1 79 102,2
60 - 64 87 233,3 77 187,7 164 209,4
65 - 69 123 377,2 114 289,1 237 329
70 - 74 90 387,8 209 691 299 559,4
75 - 79 98 706,6 291 1 369,7 389 1 107,8
80 - 84 133 1 384,0 480 2 676,5 613 2 225,5
85 - 89 121 2 586,6 505 4 513,0 626 3 945,0
90 -94 68 4 892,1 311 7 312,5 379 6 716,3
95 + 2 1 438,8 21 3 626,9 23 3 203,3
Celkem 891 155,5 2 092 350 2 983 254,8

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)