6.1.26 Úrazy: zlomenina stehenní kosti

Morbidita
muži ženy celkem
Věková skupina absolutně na 100 tis. obyv. absolutně na 100 tis. obyv. absolutně na 100 tis. obyv.
0 2 57,3 3 91,2 5 73,8
1 - 4 9 66,2 2 15,7 11 41,8
5 - 9 4 22,2 1 5,8 5 14,2
10 - 14 8 49,9 2 13,1 10 31,9
15 - 19 5 33,9 2 14,3 7 24,4
20 - 24 5 29,4 1 6,2 6 18,1
25 - 29 6 28,7 0 0 6 14,7
30 - 34 6 28,1 0 0 6 14,5
35 - 39 8 32,5 3 12,8 11 22,9
40 - 44 14 51,3 2 7,5 16 29,7
45 - 49 12 54,6 6 28 18 41,5
50 - 54 10 46,8 9 43,5 19 45,2
55 - 59 25 126,9 18 90,9 43 108,9
60 - 64 33 147,8 37 162,8 70 155,4
65 - 69 76 375,2 74 331,7 150 352,4
70 - 74 105 698,6 124 671,3 229 683,6
75 - 79 78 907,7 140 1 131,1 218 1 039,6
80 - 84 88 1 658,8 277 3 017,4 365 2 519,8
85 - 89 100 3 512,5 285 4 951,4 385 4 475,2
90 -94 33 4 359,3 158 7 456,3 191 6 641,2
95 + 0 0 46 11 442,8 46 9 218,4
Celkem 627 198,8 1 190 367,5 1 817 284,3

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)