6.1.26 Úrazy: zlomenina stehenní kosti

Morbidita
muži ženy celkem
Věková skupina absolutně na 100 tis. obyv. absolutně na 100 tis. obyv. absolutně na 100 tis. obyv.
0 0 0 0 0 0 0
1 - 4 3 22,2 3 23,7 6 22,9
5 - 9 4 22,1 1 5,8 5 14,1
10 - 14 4 25,8 4 27,1 8 26,4
15 - 19 4 27,2 0 0 4 14
20 - 24 12 66,4 0 0 12 34,1
25 - 29 15 71,4 0 0 15 36,6
30 - 34 4 18,5 3 14,7 7 16,7
35 - 39 11 42,8 1 4,1 12 23,9
40 - 44 10 37,6 1 3,8 11 20,9
45 - 49 15 70,1 1 4,8 16 37,9
50 - 54 17 80,3 14 67,8 31 74,1
55 - 59 31 150,8 13 63,5 44 107,2
60 - 64 33 147,5 42 183,3 75 165,6
65 - 69 55 270,7 64 285,1 119 278,3
70 - 74 58 420,4 117 681,7 175 565,2
75 - 79 56 688 165 1 385,6 221 1 102,4
80 - 84 59 1 096,7 295 3 176,1 354 2 413,4
85 - 89 73 2 698,7 261 4 679,9 334 4 032,8
90 -94 25 3 566,3 129 6 262,1 154 5 577,7
95 + 4 5 128,2 27 7 894,7 31 7 381,0
Celkem 493 156,6 1 141 352,7 1 634 256

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)