6.1.26 Úrazy: zlomenina stehenní kosti

Morbidita
muži ženy celkem
Věková skupina absolutně na 100 tis. obyv. absolutně na 100 tis. obyv. absolutně na 100 tis. obyv.
0 1 29,9 1 31,6 2 30,7
1 - 4 7 51,6 2 15,7 9 34,2
5 - 9 6 33,4 0 0 6 17,1
10 - 14 0 0 3 20,8 3 10,2
15 - 19 7 47,4 0 0 7 24,4
20 - 24 14 72,9 0 0 14 37,4
25 - 29 6 28,6 3 15 9 21,9
30 - 34 2 9,1 1 4,8 3 7
35 - 39 6 22,5 3 11,7 9 17,2
40 - 44 9 35,2 3 12 12 23,7
45 - 49 15 71 5 24,4 20 48,1
50 - 54 24 115,3 14 68,6 38 92,2
55 - 59 27 125,9 13 61,1 40 93,6
60 - 64 42 188,3 37 160,7 79 174,3
65 - 69 54 270,7 57 258,4 111 264,3
70 - 74 60 464,7 112 688,6 172 589,5
75 - 79 67 863,8 164 1 410,3 231 1 191,6
80 - 84 94 1 715,3 326 3 489,6 420 2 833,6
85 - 89 75 2 932,0 278 5 149,1 353 4 436,3
90 -94 53 7 922,3 142 7 153,7 195 7 347,4
95 + 5 8 064,5 21 7 446,8 26 7 558,1
Celkem 574 182,7 1 185 366,7 1 759 276

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)