6.1.26 Úrazy: zlomenina stehenní kosti

Zemřelí
muži ženy celkem
Věková skupina absolutně na 100 tis. obyv. absolutně na 100 tis. obyv. absolutně na 100 tis. obyv.
0 1 30,4 1 32,1 2 31,2
1 - 4 10 72,1 3 22,9 13 48,2
5 - 9 4 22,9 2 12 6 17,6
10 - 14 2 13,4 0 0 2 6,9
15 - 19 2 13,2 2 14 4 13,6
20 - 24 4 20 0 0 4 10,2
25 - 29 7 33,2 1 5 8 19,4
30 - 34 6 26,4 2 9,3 8 18,1
35 - 39 5 18,3 1 3,8 6 11,2
40 - 44 4 16,4 1 4,2 5 10,4
45 - 49 7 33 5 24,4 12 28,8
50 - 54 17 83,6 6 29,9 23 57
55 - 59 35 156,3 15 67,8 50 112,3
60 - 64 33 149,1 30 130,4 63 139,6
65 - 69 47 244,8 67 312 114 280,3
70 - 74 38 308,3 106 680,9 144 516,2
75 - 79 54 716,5 165 1 429,7 219 1 147,9
80 - 84 88 1 595,4 299 3 203,3 387 2 606,1
85 - 89 76 3 132,7 257 4 877,6 333 4 327,5
90 -94 22 3 400,3 115 6 149,7 137 5 443,0
95 + 1 1 538,5 18 7 594,9 19 6 291,4
Celkem 463 147,5 1 096 339,3 1 559 244,8

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)