6.1.26 Úrazy: zlomenina stehenní kosti

Morbidita
muži ženy celkem
Věková skupina absolutně na 100 tis. obyv. absolutně na 100 tis. obyv. absolutně na 100 tis. obyv.
0 0 0 1 36,7 1 17,8
1 - 4 3 26,7 1 9,3 4 18,2
5 - 9 2 13 1 6,9 3 10
10 - 14 1 7,2 6 45,8 7 26
15 - 19 0 0 0 0 0 0
20 - 24 3 20,2 0 0 3 10,5
25 - 29 3 16,9 0 0 3 8,7
30 - 34 5 27,6 2 11,9 7 20,1
35 - 39 3 14,5 2 10,3 5 12,5
40 - 44 5 20,8 6 26,3 11 23,5
45 - 49 11 57,1 3 16,3 14 37,1
50 - 54 16 89 4 22,8 20 56,3
55 - 59 25 155,8 14 87 39 121,3
60 - 64 38 205,6 32 160,3 70 182,1
65 - 69 38 214,3 78 381 116 303,6
70 - 74 72 528,6 112 648,2 184 595,5
75 - 79 65 837,7 159 1 414,0 224 1 178,7
80 - 84 93 1 912,4 246 3 041,2 339 2 617,4
85 - 89 90 3 322,3 328 5 876,0 418 5 041,6
90 -94 36 4 780,9 163 7 791,6 199 6 994,7
95 + 2 1 904,8 33 8 396,9 35 7 028,1
Celkem 511 188,5 1 191 425,8 1 702 309

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)