6.1.26 Úrazy: zlomenina stehenní kosti

Morbidita
muži ženy celkem
Věková skupina absolutně na 100 tis. obyv. absolutně na 100 tis. obyv. absolutně na 100 tis. obyv.
0 0 0 0 0 0 0
1 - 4 6 53,7 1 9,3 7 32
5 - 9 1 6,4 1 6,7 2 6,6
10 - 14 3 22,4 2 16 5 19,3
15 - 19 1 7,7 0 0 1 4
20 - 24 6 38,2 1 6,8 7 23
25 - 29 3 16,9 1 6 4 11,6
30 - 34 3 16,4 0 0 3 8,5
35 - 39 6 27,4 0 0 6 14,2
40 - 44 6 25,6 3 13,5 9 19,7
45 - 49 9 48,4 3 16,8 12 32,9
50 - 54 12 67,7 4 23 16 45,5
55 - 59 32 192 14 83,9 46 137,9
60 - 64 45 239,7 19 92,9 64 163,2
65 - 69 56 314,6 62 300,3 118 307
70 - 74 61 486,8 80 496,7 141 492,4
75 - 79 70 951,1 155 1 444,0 225 1 243,5
80 - 84 113 2 285,6 286 3 478,0 399 3 030,3
85 - 89 58 2 229,1 283 5 109,2 341 4 188,7
90 -94 45 6 355,9 166 8 205,6 211 7 726,1
95 + 2 2 247,2 24 7 453,4 26 6 326,0
Celkem 538 198,4 1 105 394,6 1 643 298,1

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)