6.1.26 Úrazy: zlomenina stehenní kosti

Morbidita
muži ženy celkem
Věková skupina absolutně na 100 tis. obyv. absolutně na 100 tis. obyv. absolutně na 100 tis. obyv.
0 0 0 0 0 0 0
1 - 4 5 44,1 1 9,3 6 27,1
5 - 9 6 38,6 3 20,3 9 29,7
10 - 14 3 23 4 32,8 7 27,7
15 - 19 4 30,5 1 8,3 5 19,8
20 - 24 2 12,1 1 6,4 3 9,3
25 - 29 4 22,3 0 0 4 11,5
30 - 34 3 16,2 2 11,6 5 14
35 - 39 6 26,1 0 0 6 13,5
40 - 44 6 26,5 4 18,7 10 22,7
45 - 49 7 38,4 8 45,7 15 42
50 - 54 9 52 13 76,1 22 63,9
55 - 59 17 97,4 13 73,8 30 85,5
60 - 64 27 142 36 174 63 158,7
65 - 69 62 355,1 75 368,6 137 362,3
70 - 74 54 461 78 511,3 132 489,4
75 - 79 71 1 011,4 178 1 727,8 249 1 437,5
80 - 84 69 1 367,7 248 2 938,4 317 2 350,8
85 - 89 115 4 637,1 304 5 655,8 419 5 334,2
90 -94 37 5 623,1 116 5 979,4 153 5 889,1
95 + 6 8 000,0 18 6 923,1 24 7 164,2
Celkem 513 189,3 1 103 393,6 1 616 293,1

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)