6.1.26 Úrazy: zlomenina stehenní kosti

Zemřelí
muži ženy celkem
Věková skupina absolutně na 100 tis. obyv. absolutně na 100 tis. obyv. absolutně na 100 tis. obyv.
0 0 0 1 37,2 1 18,3
1 - 4 2 17,1 0 0 2 8,8
5 - 9 2 13,2 0 0 2 6,8
10 - 14 2 15,5 2 16,7 4 16,1
15 - 19 5 37,3 0 0 5 19,4
20 - 24 4 23,2 5 30,5 9 26,8
25 - 29 3 16,5 0 0 3 8,5
30 - 34 4 21 0 0 4 10,9
35 - 39 10 41,9 4 17,8 14 30,2
40 - 44 7 32,5 2 9,8 9 21,4
45 - 49 6 32,9 3 17,2 9 25,2
50 - 54 10 59,6 4 24 14 41,9
55 - 59 29 158,5 16 85,7 45 121,7
60 - 64 40 208,9 56 268,8 96 240,1
65 - 69 51 300,9 48 241,3 99 268,7
70 - 74 58 526,1 84 581,1 142 557,3
75 - 79 63 926,9 138 1 365,4 201 1 189,1
80 - 84 102 1 995,3 301 3 489,9 403 2 933,7
85 - 89 80 3 407,2 269 5 167,1 349 4 620,1
90 -94 25 4 065,0 110 6 057,3 135 5 553,3
95 + 6 9 836,1 17 7 692,3 23 8 156,0
Celkem 509 187,7 1 060 377,7 1 569 284,4

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)