6.1.26 Úrazy: zlomenina stehenní kosti

Morbidita
muži ženy celkem
Věková skupina absolutně na 100 tis. obyv. absolutně na 100 tis. obyv. absolutně na 100 tis. obyv.
0 10 17,2 13 23,5 23 20,3
1 - 4 82 36 23 10,6 105 23,6
5 - 9 53 17,6 34 11,8 87 14,8
10 - 14 69 26,2 36 14,5 105 20,5
15 - 19 61 25,8 23 10,3 84 18,3
20 - 24 80 29 8 3 88 16,3
25 - 29 79 22,7 21 6,3 100 14,7
30 - 34 77 20,6 23 6,5 100 13,8
35 - 39 112 26,1 31 7,7 143 17,2
40 - 44 177 37,3 57 12,7 234 25,3
45 - 49 195 52,4 71 20 266 36,6
50 - 54 308 87 151 44 459 65,9
55 - 59 503 161,7 320 102,2 823 131,8
60 - 64 745 219,5 639 174,8 1 384 196,3
65 - 69 1 108 348,3 1 304 352,8 2 412 350,7
70 - 74 1 407 585,3 2 220 714,8 3 627 658,3
75 - 79 1 352 954,3 3 170 1 527,7 4 522 1 295,1
80 - 84 1 471 1 776,5 4 639 3 197,1 6 110 2 681,0
85 - 89 1 574 3 542,6 5 269 5 499,0 6 843 4 879,2
90 -94 735 5 810,7 2 794 7 596,9 3 529 7 139,8
95 + 107 5 974,3 561 8 307,4 668 7 818,4
Celkem 10 305 197,9 21 407 397,8 31 712 299,5

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)