6.1.26 Úrazy: zlomenina stehenní kosti

Morbidita
muži ženy celkem
Věková skupina absolutně na 100 tis. obyv. absolutně na 100 tis. obyv. absolutně na 100 tis. obyv.
0 5 8,7 13 23,9 18 16,1
1 - 4 71 31,4 35 16,3 106 24
5 - 9 60 19,8 25 8,6 85 14,3
10 - 14 51 20,2 33 13,8 84 17,1
15 - 19 64 27,2 14 6,3 78 17
20 - 24 94 32,1 6 2,1 100 17,5
25 - 29 68 19,3 16 4,8 84 12,2
30 - 34 104 27,5 19 5,3 123 16,8
35 - 39 120 26,9 15 3,6 135 15,6
40 - 44 153 33,2 64 14,7 217 24,2
45 - 49 173 47,9 72 20,9 245 34,8
50 - 54 283 80,9 181 53,2 464 67,3
55 - 59 441 138,2 314 97,1 755 117,5
60 - 64 825 239,8 716 192,2 1 541 215,1
65 - 69 1 068 334,4 1 333 357,6 2 401 346,9
70 - 74 1 284 574,7 2 117 729 3 401 661,9
75 - 79 1 340 1 001,3 3 018 1 524,2 4 358 1 313,3
80 - 84 1 537 1 843,3 4 824 3 276,4 6 361 2 758,3
85 - 89 1 410 3 296,5 5 269 5 601,3 6 679 4 880,9
90 -94 635 5 221,6 2 726 7 595,4 3 361 6 994,7
95 + 92 6 158,0 467 8 211,7 559 7 784,4
Celkem 9 878 190,2 21 277 396,1 31 155 294,9

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)