6.1.26 Úrazy: zlomenina stehenní kosti

Morbidita
muži ženy celkem
Věková skupina absolutně na 100 tis. obyv. absolutně na 100 tis. obyv. absolutně na 100 tis. obyv.
0 10 17,7 11 20,5 21 19
1 - 4 84 37 36 16,7 120 27,1
5 - 9 56 18,7 25 8,8 81 13,9
10 - 14 51 20,9 32 13,9 83 17,5
15 - 19 61 25,8 11 4,9 72 15,6
20 - 24 88 28,3 15 5,1 103 17
25 - 29 88 24,8 17 5 105 15,1
30 - 34 84 22 16 4,4 100 13,5
35 - 39 116 25,1 34 7,8 150 16,7
40 - 44 146 33,1 51 12,2 197 22,9
45 - 49 226 63,6 62 18,3 288 41,5
50 - 54 277 80,9 143 42,8 420 62,1
55 - 59 505 153,1 309 91,7 814 122,1
60 - 64 749 216 624 165,4 1 373 189,6
65 - 69 1 056 336,5 1 287 349,7 2 343 343,6
70 - 74 1 191 561,2 1 996 722,6 3 187 652,4
75 - 79 1 135 897,3 3 022 1 594,3 4 157 1 315,3
80 - 84 1 604 1 907,8 4 858 3 236,3 6 462 2 759,3
85 - 89 1 459 3 555,2 5 198 5 646,7 6 657 5 001,8
90 -94 709 6 141,7 2 741 7 903,7 3 450 7 463,7
95 + 87 6 948,9 378 8 054,5 465 7 821,7
Celkem 9 782 188,8 20 866 389,1 30 648 290,7

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)