6.1.26 Úrazy: zlomenina stehenní kosti

Morbidita
muži ženy celkem
Věková skupina absolutně na 100 tis. obyv. absolutně na 100 tis. obyv. absolutně na 100 tis. obyv.
0 13 23,4 9 17 22 20,3
1 - 4 75 32,3 33 14,9 108 23,8
5 - 9 64 22,2 24 8,7 88 15,6
10 - 14 71 29,7 33 14,6 104 22,4
15 - 19 77 31,9 28 12,2 105 22,3
20 - 24 73 22,5 23 7,4 96 15,1
25 - 29 73 20,3 16 4,7 89 12,7
30 - 34 109 27,7 9 2,4 118 15,5
35 - 39 129 27,1 29 6,4 158 17,1
40 - 44 148 35,4 49 12,4 197 24,2
45 - 49 198 55,6 65 19,1 263 37,8
50 - 54 312 94,1 163 50,3 475 72,5
55 - 59 531 155,2 342 97 873 125,7
60 - 64 750 215,5 740 194,7 1 490 204,6
65 - 69 1 091 358,1 1 153 320,8 2 244 337,9
70 - 74 937 461,8 1 913 723,3 2 850 609,8
75 - 79 1 112 914,2 2 917 1 581,8 4 029 1 316,5
80 - 84 1 580 1 869,1 5 186 3 403,4 6 766 2 856,0
85 - 89 1 456 3 703,6 5 052 5 588,1 6 508 5 017,0
90 -94 593 5 475,0 2 524 7 676,6 3 117 7 131,1
95 + 54 5 051,4 331 8 291,6 385 7 607,2
Celkem 9 446 182,7 20 639 385,4 30 085 285,8

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)