6.1.28 Úrazy: (pozemní) dopravní nehody

Morbidita
muži ženy celkem
Věková skupina absolutně na 100 tis. obyv. absolutně na 100 tis. obyv. absolutně na 100 tis. obyv.
0 1 32,9 0 0 1 16,8
1 - 4 7 60,1 9 81,4 16 70,5
5 - 9 22 141,1 20 136,3 42 138,8
10 - 14 34 237,7 15 111,4 49 176,4
15 - 19 47 350,7 25 197,1 72 276
20 - 24 60 383,1 26 174,3 86 281,2
25 - 29 79 405,8 23 126,3 102 270,7
30 - 34 61 306,3 16 87,9 77 202
35 - 39 46 204,5 23 110,3 69 159,2
40 - 44 60 237,1 35 146,7 95 193,2
45 - 49 57 278,9 20 102,6 77 192,9
50 - 54 49 245 24 122,3 73 184,2
55 - 59 59 318,8 18 97,1 77 207,9
60 - 64 45 231,2 28 134,1 73 180,9
65 - 69 54 314,1 26 127,7 80 213,1
70 - 74 21 162,5 27 157,2 48 159,5
75 - 79 20 245,7 18 141,6 38 182,3
80 - 84 6 121,8 9 96 15 104,9
85 - 89 10 414,4 1 16,9 11 132
90 -94 2 288,2 4 187,9 6 212,5
95 + 0 0 0 0 0 0
Celkem 740 259,1 367 123,4 1 107 189,9

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)