6.1.28 Úrazy: (pozemní) dopravní nehody

Morbidita
muži ženy celkem
Věková skupina absolutně na 100 tis. obyv. absolutně na 100 tis. obyv. absolutně na 100 tis. obyv.
0 0 0 0 0 0 0
1 - 4 4 34,5 4 36,7 8 35,6
5 - 9 24 152,3 20 134,8 44 143,8
10 - 14 24 175,9 11 85,6 35 132,1
15 - 19 40 295,6 34 265,1 74 280,7
20 - 24 93 517,1 35 204,3 128 364,5
25 - 29 69 347,8 27 145,5 96 250,1
30 - 34 47 228,7 17 90,5 64 162,7
35 - 39 61 249,5 32 139,3 93 196,2
40 - 44 67 279,8 28 124,4 95 204,5
45 - 49 59 298,7 27 142,8 86 222,4
50 - 54 48 241,6 33 168,1 81 205,1
55 - 59 44 225,8 20 102,3 64 164
60 - 64 37 191,8 40 187,4 77 189,5
65 - 69 29 173,3 29 145,5 58 158,2
70 - 74 22 190,2 21 133,9 43 157,8
75 - 79 16 215,7 10 83,3 26 133,8
80 - 84 10 203,8 6 62,3 16 110
85 - 89 6 262,6 9 161,9 15 191,2
90 -94 0 0 1 51,6 1 38,7
95 + 0 0 0 0 0 0
Celkem 700 244,6 404 135,3 1 104 188,8

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)