6.1.28 Úrazy: (pozemní) dopravní nehody

Morbidita
muži ženy celkem
Věková skupina absolutně na 100 tis. obyv. absolutně na 100 tis. obyv. absolutně na 100 tis. obyv.
0 2 73,6 2 77,1 4 75,3
1 - 4 11 105 6 60,7 17 83,5
5 - 9 24 172,8 20 152,6 44 163
10 - 14 40 327,9 25 216,5 65 273,7
15 - 19 105 843 50 425,7 155 640,5
20 - 24 113 690,9 46 298,5 159 500,5
25 - 29 79 451 33 205,6 112 333,7
30 - 34 66 367,8 26 160,8 92 269,7
35 - 39 77 365,5 27 139,7 104 257,5
40 - 44 65 317,3 45 232,2 110 275,9
45 - 49 61 355,7 37 227,8 98 293,5
50 - 54 62 360,3 37 224,8 99 294
55 - 59 52 300,5 30 180,5 82 241,7
60 - 64 42 250,7 33 190 75 219,8
65 - 69 35 231,2 27 158,6 62 192,8
70 - 74 46 443,8 33 250,6 79 335,7
75 - 79 30 448,7 37 370,5 67 401,8
80 - 84 10 221,9 39 491,6 49 393,9
85 - 89 3 139,6 21 450,2 24 352,2
90 -94 0 0 6 365,2 6 273,2
95 + 0 0 0 0 0 0
Celkem 923 364,9 580 226,1 1 503 295

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)