6.1.28 Úrazy: (pozemní) dopravní nehody

Morbidita
muži ženy celkem
Věková skupina absolutně na 100 tis. obyv. absolutně na 100 tis. obyv. absolutně na 100 tis. obyv.
0 1 23,6 2 49,3 3 36,2
1 - 4 5 29,5 4 24,7 9 27,1
5 - 9 43 178,5 24 105,5 67 143
10 - 14 49 223,5 37 176,8 86 200,7
15 - 19 53 268,8 38 202,7 91 236,5
20 - 24 63 280,2 40 189 103 236
25 - 29 60 221,3 21 83,9 81 155,4
30 - 34 67 235,7 17 67 84 156,1
35 - 39 58 179,5 19 64,6 77 124,8
40 - 44 81 216,9 26 74,5 107 148,1
45 - 49 54 181,9 25 89,2 79 136,9
50 - 54 45 159,5 30 111,9 75 136,3
55 - 59 52 217,8 21 88,8 73 153,6
60 - 64 25 94,4 28 98 53 96,3
65 - 69 36 135,4 30 96,5 66 114,4
70 - 74 28 150,9 25 106,3 53 126
75 - 79 25 243,8 24 156,1 49 191,2
80 - 84 14 251,4 17 177,2 31 204,5
85 - 89 7 274,4 18 307,9 25 297,7
90 -94 1 150,6 4 172,3 5 167,5
95 + 0 0 0 0 0 0
Celkem 767 188,4 450 108,8 1 217 148,2

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)