6.1.28 Úrazy: (pozemní) dopravní nehody

Morbidita
muži ženy celkem
Věková skupina absolutně na 100 tis. obyv. absolutně na 100 tis. obyv. absolutně na 100 tis. obyv.
0 0 0 0 0 0 0
1 - 4 18 103,7 6 36,6 24 71,1
5 - 9 38 156,4 32 138 70 147,4
10 - 14 48 231,4 43 219,2 91 225,4
15 - 19 62 317,7 61 325,4 123 321,5
20 - 24 63 248 44 186,6 107 218,4
25 - 29 58 206,9 34 132,5 92 171,3
30 - 34 72 246,9 26 98,8 98 176,7
35 - 39 70 198,1 30 91,9 100 147,1
40 - 44 75 211,6 34 101,9 109 158,4
45 - 49 61 216,2 34 127,5 95 173,1
50 - 54 56 206,8 40 156,4 96 182,4
55 - 59 49 191,8 17 65,6 66 128,3
60 - 64 47 168,8 35 114,8 82 140,6
65 - 69 39 146,8 28 91,3 67 117
70 - 74 34 214 31 151,3 65 178,7
75 - 79 27 299,5 39 283,3 66 289,7
80 - 84 8 146,4 28 284,4 36 235,1
85 - 89 8 353,8 37 640,8 45 560
90 -94 4 615,4 13 575,5 17 584,4
95 + 0 0 0 0 0 0
Celkem 837 205,1 612 147,4 1 449 176

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)