6.1.28 Úrazy: (pozemní) dopravní nehody

Morbidita
muži ženy celkem
Věková skupina absolutně na 100 tis. obyv. absolutně na 100 tis. obyv. absolutně na 100 tis. obyv.
0 6 76,2 6 81 12 78,6
1 - 4 25 77,8 12 38,9 37 58,8
5 - 9 50 114,3 50 120,1 100 117,1
10 - 14 76 208,7 53 155,4 129 182,9
15 - 19 91 300,7 91 319 182 309,6
20 - 24 131 393,8 60 189,5 191 294,2
25 - 29 108 265,5 43 108,8 151 188,2
30 - 34 83 182,7 50 111 133 147
35 - 39 95 167,9 55 97,9 150 133,1
40 - 44 123 190,6 76 124 199 158,2
45 - 49 81 165,8 46 100,7 127 134,3
50 - 54 85 193,4 39 93,6 124 144,8
55 - 59 62 166,7 38 102,9 100 134,9
60 - 64 54 129,7 40 90,9 94 109,8
65 - 69 79 199,3 47 105,4 126 149,6
70 - 74 46 153,9 24 65 70 104,7
75 - 79 24 149,3 34 146,8 58 147,8
80 - 84 24 253,4 28 167,4 52 198,5
85 - 89 15 295,3 15 137,5 30 187,6
90 -94 2 139,7 1 24,9 3 55,1
95 + 0 0 0 0 0 0
Celkem 1 260 189,7 808 118,6 2 068 153,7

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)