6.1.28 Úrazy: (pozemní) dopravní nehody

Morbidita
muži ženy celkem
Věková skupina absolutně na 100 tis. obyv. absolutně na 100 tis. obyv. absolutně na 100 tis. obyv.
0 2 26,3 5 68,3 7 46,9
1 - 4 23 71,6 15 48,9 38 60,5
5 - 9 59 136 49 119,1 108 127,8
10 - 14 66 191,7 53 164,3 119 178,5
15 - 19 95 320,8 93 332,4 188 326,4
20 - 24 124 355,2 76 228,1 200 293,1
25 - 29 97 237,9 42 105,7 139 172,6
30 - 34 95 206,5 46 100,7 141 153,8
35 - 39 116 196,1 42 71,9 158 134,4
40 - 44 136 218,6 52 88,8 188 155,7
45 - 49 85 182,2 37 84,9 122 135,2
50 - 54 68 158,4 39 95,8 107 127,9
55 - 59 75 197,9 45 118,1 120 157,9
60 - 64 57 134,9 39 87,1 96 110,3
65 - 69 77 193,6 38 84,9 115 136
70 - 74 62 227,2 44 129,4 106 172,9
75 - 79 25 164,3 39 176,4 64 171,5
80 - 84 12 125,8 19 111,7 31 116,8
85 - 89 16 327,3 12 112,3 28 179,8
90 -94 4 297 1 26,1 5 96,6
95 + 0 0 0 0 0 0
Celkem 1 294 196,6 786 116,4 2 080 156

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)