6.1.28 Úrazy: (pozemní) dopravní nehody

Morbidita
muži ženy celkem
Věková skupina absolutně na 100 tis. obyv. absolutně na 100 tis. obyv. absolutně na 100 tis. obyv.
0 2 26,4 2 27,4 4 26,9
1 - 4 23 71,1 18 58,4 41 64,9
5 - 9 71 168,6 54 135,5 125 152,5
10 - 14 80 244,3 75 244 155 244,2
15 - 19 125 427 81 291,5 206 361
20 - 24 121 331,1 63 180 184 257,2
25 - 29 119 290 54 135,4 173 213,8
30 - 34 106 226 46 98,7 152 162,6
35 - 39 124 201,8 49 81,3 173 142,1
40 - 44 127 215 68 123,3 195 170,8
45 - 49 81 179,5 44 104,4 125 143,3
50 - 54 69 166,4 44 111,5 113 139,6
55 - 59 57 145,2 53 133,8 110 139,5
60 - 64 64 150,6 43 95,1 107 122
65 - 69 66 168,6 46 104,2 112 134,5
70 - 74 43 170,3 48 151,4 91 159,8
75 - 79 30 208,1 20 93,8 50 139,9
80 - 84 19 197,6 19 109,7 38 141,1
85 - 89 5 106,5 13 124,6 18 119
90 -94 0 0 0 0 0 0
95 + 0 0 1 205,8 1 163,4
Celkem 1 332 204,3 841 125,7 2 173 164,5

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)